Personliga rättigheter

Som person har jag rätt att:

 1. …både känna och uttrycka mina känslor.
 2. …få respekt för vad jag tycker och känner.
 3. …berätta om mina behov för någon även om den människan inte bryr sig.
 4. …få mina behov betraktade som lika viktiga som andras.
 5. …själv ta ansvar för vad jag gör och eventuella konsekvenser.
 6. …ibland ställa krav på andra.
 7. …vara som jag är och att tycka om mig själv.
 8. …säga ”nej” utan att känna mig självisk.
 9. …bli behandlad med respekt.
 10. …be om hjälp och vänskap. Jag kanske inte alltid får det, men jag har rätt att fråga.
 11. …ibland vara ologisk.
 12. …göra misstag.
 13. …ändra mig.
 14. …säga ”jag vet inte”.
 15. …säga ”jag håller inte med”
 16. …säga ”jag förstår inte”.
 17. …utvecklas, lära nytt och förändras.
 18. …må bra fast andra mår dåligt.

Källa: Tonårsprogrammet 2000, Ersta Vändpunkten, Stockholm.