Barnrättsbyrån startar

I höst startar Barnrättsbyrån sin verksamhet. Barnrättsbyrån är Sveriges första öppna verksamhet som arbetar för barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Läs mer här:

http://www.erstadiakoni.se/barnrattsbyran