Besök av riksdagens Social- och Civilutskott

Familjehuset hade den 10/1 besök av fem ledamöter från riksdagens sociala och civila utskott. Ledamöterna var intresserade av att veta mer om verksamheten och besökte under sin dag i Helsingborg förutom Familjehuset även Dynamis familjebehandlingsteam och Barnahuset.

Familjehuset framförde en önskan om att förebyggande arbete med barn och unga i svåra livssituationer samt FN:s Barnkonvention ska lagstadgas.