COPE (The Community Parent Education Program)

COPE är ett utbildningsprogram för föräldrar med barn i åldern 3 – 12 år eller tonåringar. Programmet har utarbetats av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Kanada. Det är vetenskapligt utvärderat i kontrollerade studier och rekommenderas av Folkhälsoinstitutet. Programmet är manualbaserat och leds av utbildade gruppledare med erfarenhet av barn och föräldrar.

Programmet omfattar 10 sammankomster på 2 timmar vardera.

COPE barn 3 – 12 år:

 • Introduktion
 • Uppmärksamma det positiva och delad uppmärksamhet –  Hur föräldrar uppmärksammar och förstärker positiva beteenden hos sina barn och samhörigheten mellan syskon.
 • Effektiva uppmaningar – Hur man ger uppmaningar som motiverar barnet att följa tillsägelsen.
 • Bortse från negativt beteende – Hur föräldrar kan hantera sin egen ilska och bortse från mindre förseelser från barnets sida.
 • Förbereda övergångar och först/sedan – Att underlätta för barnet att växla från en aktivitet till en annan och hur man får barn att göra det tråkiga före det roliga.
 • Planera i förväg – Hur man som förälder hjälper barnet i att planera och lösa problem.
 • Belöningssystem – Hur föräldrar kan motivera sitt barn inför en krävande förändring.
 • Effektiv gränssättning – Hur man använder olika typer av konsekvenser när barnet uppför sig på ett sätt som inte är acceptabelt.
 • Problemlösningsmodell – Hur föräldrar kan lösa problem på ett konstruktivt sätt.
 • Repetition och avslutning – Repetition av de genomgångna strategierna och planering av en återträff.

COPE tonår:

 • Introduktion
 • Uppmärksamhet och beröm – Lär känna din tonåring
 • Att bevara sitt lugn – De fyra kardinalsynderna
 • Bortse från negativt beteende – Små men irriterande problem
 • Planera i förväg – De fyra förhållningssätten
 • Belöningssystem
 • Konsekvenser – Manipulation
 • Problemlösning – Förhandling
 • Att hålla koll på sin tonåring – Att stå emot och ställa krav
 • Repetition och avslutning

Läs mer om COPE på: http://www.svenskacope.se/