Introduktion

Välkommen till föräldrakurs på nätet!

Den här webbaserade kursen har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:

 • Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka.
 • Stress och depressiva symptom minskar.
 • Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende. De börjar ta barnets perspektiv.
 • Bättre relationer.
 • Barns beteendeproblem minskar.
 • Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap.

Kursens olika moment

 • Filmscener
  Varje kurstillfälle innehåller två eller tre filmscener. När du har sett en scen så tänk igenom vilka misstag som du tycker att föräldern gör. Fundera sedan på vilka alternativa sätt som hade varit bättre. Därefter fortsätter du med nästa scen. I alla filmscener är barnen väldigt snälla och följsamma. Scenerna är medvetet gjorda på det sättet eftersom fokus ska vara på föräldrarna och inte på barnen.
  .
 • Strategin visas
  En filmsekvens där du får se exempel på hur strategin kan användas.
  .
 • Blanketten ”hemuppgift”
  Skriv alltid ner hur och när du tänker använda strategin.
  .
 • Sammanfattning
  Efter varje kurstillfälle får du en sammanfattning av strategin.
  .
 • Coachning
  Du får efter att ha testat ett kurstillfälle upp till 30 minuters coachning på telefon av en erfaren kursledare.

Relationstriangel

I triangeln finns de lektioner som kursen innehåller (se nedan). Strategierna i basen bör användas ofta och strategin hantera konflikt sällan.

 1. Positiv samvaro och uppmärksamhet samt delad uppmärksamhet
 2. Tydliga uppmaningar
 3. Bevara sitt lugn och bortse från negativt beteende
 4. Förbered övergång och först – sedan
 5. Planera tillsammans
 6. Hantera konflikt
 7. Problemlösning

Kursinnehåll

Uppmärksamma & förstärka positivt beteende

Uppmärksamma det positiva, Tydliga uppmaningar, Bevara sitt lugn – Bortse från negativt beteende

OFTA

Förebygga problem

Förbered övergång, Först – Sedan, Planera tillsammans, Problemlösning

Hantera konflikt

SÄLLAN