NJF – Nationell Jämförelse av Föräldrastödsprogram

Professor Håkan Stattin, forskare vid Akademin för Juridik, Psykologi och Socialt arbete, leder under tre år (2009-2011) en nationell jämförelsestudie tillsammans med Pia Enebrink, Karolinska Institutet, Stockholm, och Kjell Hansson, Socialhögskolan, Lunds universitet. Syftet är att undersöka hur effektiva föräldrastödsprogram är för att minska barns psykiska ohälsa och sociala problem och för att förstärka föräldraskapet.

I studien ingår fyra föräldrautbildningsprogram: Connect, COPE, De otroliga åren och Komet. Helsingborgs stad ingår tillsammans med tjugosex andra kommuner i studien, där sammanlagt 980 föräldrar och forskargrupper från fyra universitet deltagit.

NJF-studien redovisade sina första resultat 2011. Alla fyra program visar på goda resultat och skillnaderna mellan programmen uppges vara små:

  • Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka
  • Stressen minskar
  • Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende. De tar barnets perspektiv.
  • Bättre relationer
  • Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap

Vid uppföljning efter både ett och två år visade det sig att resultaten ovan höll i sig.

Bild från Håkan Stattin, professor vid Örebro universitet.

Studien visar också att COPE är den mest kostnadseffektiva av fem jämförda program. COPE visar goda effekter och medför låga kostnader. Behovet av stöd från exempelvis psykolog/kurator/socialtjänst till barn och föräldrar är minst för de föräldrar som har deltagit i COPE.

Läs mer om studien på Svenska COPE-föreningens hemsida här och här!