Trygghetscirkeln (Circle of Security)

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i åldern 0 till 5 år. Programmet omfattar åtta träffar á en och en halv timme per tillfälle. Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Kontakt

Om du vill ha mer information, kontakta:

Annika Andersson Telefon 0702 79 17 40

Suad Ebrahimsson Telefon 0732 31 15 42

Yvonne Rosenquist Telefon 0732 31 57 48

Marika Jannerfjord Telefon 0706 67 79 29

Vill du veta mer om Trygghetscirkeln? Gå till http://circleofsecurity.net/