Trygghetscirkeln (Circle of Security)

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i åldern 0 till 5 år. Programmet omfattar åtta träffar á en och en halv timme per tillfälle. Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Kontakta:

Annika Andersson Telefon 0702 79 17 40

Yvonne Rosenquist Telefon 0732 31 57 48

Marika Jannerfjord Telefon 0706 67 79 29

Vill du veta mer om Trygghetscirkeln? Gå till http://circleofsecurity.net/