Trygghetscirkeln (Circle of Security)

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i åldern 0 till 5 år. Programmet omfattar åtta träffar á en och en halv timme per tillfälle. Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Kursen går dag- och kvällstid. Kontakta Yvonne Rosenquist, telefon: 073-231 57 48.

Vill du veta mer om Trygghetscirkeln? Gå till http://circleofsecurity.net/