Familjehuset får fler medarbetare

Under oktober månad utbildas 18 nya stödgruppsledare på Familjehuset. Utbildare är fil.mag. i socialt arbete/författare Elisabeth Hagborg samt socionom/leg. psykoterapeut Klara Yvonne Jonsson. De nya stödgruppsledarna kommer från Familjeprogrammet Concordia, Psykiatripartners Resurs, Vuxenhabiliteringen, Svenska kyrkan, Vuxenpsykiatrin, Socialförvaltningens Vuxen/Familjerätt/Familjehem och Familjevåldsgrupp.