Helsingborgs stödgrupper för barn och unga

Helsingborgs stödgrupper för barn och unga erbjuder gruppverksamhet för alla mellan 7 och 18 år som i sina familjer upplever eller har upplevt missbruk (alkohol/narkotika), våld, psykisk ohälsa, sorg (dödsfall) eller svår skilsmässa/vårdnadskonflikt.

Vi arbetar med samverkan utifrån tanken att barn och unga är hela samhällets ansvar.

I vårt nätverk ingår utbildade stödgruppledare från Helsingborg Stad/Socialförvaltningen samt Skol- och fritidsförvaltningen/Elevhälsan, Region Skåne/Vuxenpsykiatrin och Svenska kyrkan.

Du hittar oss på Familjehuset, Bruksgatan 29.

Ingrid Ebbesson 042-10 65 21

Camilla Eriksson 042-10 75 51