Helsingborgs stödgrupper för barn och unga

Helsingborgs stödgrupper för barn och unga erbjuder gruppverksamhet för alla mellan 7 och 18 år som i sina familjer upplever eller har upplevt missbruk (alkohol/narkotika), våld, psykisk ohälsa, sorg (dödsfall) eller svår skilsmässa/vårdnadskonflikt.

Vi arbetar med samverkan utifrån tanken att barn och unga är hela samhällets ansvar.

I vårt nätverk ingår utbildade stödgruppsledare från Helsingborgs kommun/socialförvaltningen samt skol- och fritidsförvaltningen/elevhälsan, Region Skåne/vuxenpsykiatrin, Svenska kyrkan och Psykiatripartners Resurs AB/Södermottagningen.

Du hittar oss på Familjehuset, Bruksgatan 29.

Ingrid Ebbesson 042-10 65 21

Camilla Eriksson 042-10 75 51