Hur arbetar vi i stödgrupperna?

I stödgrupperna arbetar vi med olika teman under de tolv till femton träffarna. Flera av dessa teman är tagna från samtalsmodellen Hela Människan-hjulet. Vi använder också olika handböcker för de olika grupperna (missbruk, psykisk ohälsa, sorg, skilsmässa).

hjuletNär vi exempelvis arbetar med temat ”Familj och vänner” kan vi prata om att familjer kan se ut på olika sätt, att alla familjer har bra och dåliga sidor och att det aldrig är barns fel att vuxna bråkar. När vi arbetar med temat ”Viljan” diskuterar vi bland annat konsekvenserna av att låta andra bestämma eller att själv göra aktiva val och ta ansvar (på en åldersadekvat nivå). Vi har alla, barn som vuxna, möjligheter att påverka vårt eget liv. Att ha börjat sitt liv under svåra förhållanden behöver inte innebära att man inte kan få en bra framtid och ett rikt liv.

De olika grupperna arbetar också med de svårigheter som berör just den gruppen. På ett pedagogiskt vis erbjuder vi kunskap kring exempelvis beroende och missbruk, psykiska sjukdomar/ohälsa, hur människor reagerar på sorg, hur en skilsmässa kan påverka individerna i en familj o.s.v.

Gruppträffarna består av diskussioner, olika övningar, lekar och rollspel, stunder då vi ritar och skapar, fikar, tittar på filmer och läser böcker tillsammans.

I grupperna pratar vi även om Barnkonventionen och våra personliga rättigheter. När gruppen startar kommer vi överens om vissa regler för gruppen. En av de viktigaste reglerna är att ”det som sägs i gruppen stannar i gruppen”. Det går bra att prata med andra om vad man gör, men inte om det som sägs.

Vi har anmälningsskyldighet om det framkommer att något barn eller ungdom har utsatts eller utsätts för övergrepp.

Efter stödgruppen har avslutats har vi separata uppföljningar med såväl förälder som barn.