Varför behövs stödgrupper?

För att barn och unga i svåra livssituationer ska kunna:

….komma till en trygg och säker plats.

…träffa jämnåriga i samma situation.

…utbyta erfarenheter.

…utveckla självkänslan.

…bryta tystnaden.

…lära nytt.

…känna igen och acceptera sina känslor och behov.

…få strategier.

…vara delaktiga.

…få kunskap.

…känna hopp.

…förstå att de är utan skuld.

…förstå att det finns hjälp att få, för både barn och vuxna.

…förstå att de har rättigheter och kan sätta sina egna gränser.