Stödgruppsverksamheten

Helsingborgs stödgrupper för barn och unga erbjuder fem olika åldersindelade stödgrupper för dig mellan 7 och 18 år som i familjen upplever eller har upplevt:

  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Sorg (dödsfall)
  • Skilsmässa/vårdnadskonflikt
  • Våld (kontakta Familjevåldsgruppen 042-103200)

Stödgruppernas syfte är att barn och unga med likartade upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter och lära nytt. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och fikar. Grupperna träffas en gång per vecka i ca.två timmar vid tolv till femton tillfällen.

va%cc%88ntrumlitet-1024x801

Det kostar ingenting att vara med.

Man kan gå i grupp flera gånger, i olika grupper och i olika åldrar. Man kan exempelvis först gå i en skilsmässogrupp för att därefter gå i en missbruksgrupp, man kan gå när man är sju år och sedan igen när man är tretton eller sjutton år. Vi tar under hela året emot förfrågningar och bjuder in till informations-och inskrivningsmöte inför stödgrupp. I regel startar stödgrupperna i februari och i september. Antalet stödgrupper och med vilka inriktningar bestäms utifrån barnens behov. Stödgrupperna, psykisk ohälsa och sorg, erbjuds även till barn och unga utanför Helsingborgs stad.

Vår utgångspunkt är gruppverksamhet men vi har även i samband med detta individuella samtal i form av Trappansamtal eller krissamtal.

Vid behov hjälper vi föräldrar vidare till individuellt stöd eller föräldrakurser.